หนังฝรั่ง

Hero Mode (2021) 

Love Antosha (2019)

Radio (2003)

Silk Road (2021)

พันธนาการ Soul Prison (2021)

The Toll (2020)

Intrusion ผู้บุกรุก (2021)

The Alpines (2021)

Catch the Bullet (2021) บรรยายไทย

The Namesake (2006)

Soul (Roh) (2019) 

Best Sellers (2021) บรรยายไทย

The Longest Week (2014)

A Spark Story (2021)