หญิงชาวบ้าน เธอได้รับความไม่ยุติธรรมจากลูกชายของขุนนาง เธอจึงได้รับความช่วยเหลือจากนักกระบี่ตาบอด

EYE FOR AN EYE ยอดกระบี่ไร้เทียมทาน (2022)