ชายสองคนประสบความสำเร็จด้านการแพทย์อย่างมากซึ่งได้รับรางวัลหนึ่งรางวัล และอีกบทเรียนหนึ่งที่เจ็บปวดในโอกาสที่ไม่เท่ากันบรรยายไทย (ดูแล้ว)

Something the Lord Made บางสิ่งที่พระเจ้าสร้าง (2004)

| หนังฝรั่ง |