ผู้เกษียณอังกฤษเดินทางไปอินเดียเพื่อพักอาศัยในสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นโรงแรมที่ได้รับการบูรณะใหม่ หรูหราน้อยกว่าการโฆษณาของโรงแรม 

THE BEST EXOTIC MARIGOLD HOTEL โรงแรมสวรรค์ อัศจรรย์หัวใจ (2011)