The Fly ไอ้แมลงวัน (สยองพันธุ์ผสม) (1986)
เซธ บรันเดิล (เจฟฟ์ โกลด์บลุม) นักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องได้พบกับนักข่าวสาวชื่อว่า เวโรนิก้า เกฟ (จีนา เดวิส) ที่งานแถลงข่าวของบริษัทแห่งหนึ่งที่ทำการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ บริษัทนี้มอบเงินทุนให้เซธทำการวิจัยของเขา เซธพาเวโรนิก้าไปที่โกดังของเขาที่เป็นทั้งบ้านและห้องทดลองเพื่อแสดงสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถจะเปลี่ยนแปลงโลกได้นั่นคือ เครื่องย้ายมวลสาร ที่สามารถย้ายสสารจากตู้หนึ่งไปสู่อีกตู้หนึ่งได้ เซธพยายามที่จะให้เวโรนิก้าเก็บความลับโครงการของเขาไว้เพื่อไม่ให้เบื้องบนของเขารับรู้ อย่างไรก็ตามเครื่องย้ายมวลสารนี้สามารถย้ายสสารที่ไม่มีชีวิตได้เท่านั้น โดยที่การย้ายสิ่งมีชีวิตนั้นยังไม่สามารถทำได้ (เซธได้ลองใช้ลิงบาบูนในการทดลองย้ายสสาร ปรากฏว่าร่างกายของลิงบาบูนนั้นแหลกเหลว) เซธและเวโรนิก้าเริ่มมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด ต่อมาเซธได้ทำการทดลองย้ายสิ่งมีชีวิตได้สำเร็จ โดยใช้ลิงบาบูนอีกตัว โดยที่ผลที่ได้ร่างกายของลิงนั้นไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด