ในปี 2009 สงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ครั้งใหม่อุบัติขึ้น ณ ดินแดนสโนว์ฟิลด์ ที่อยู่ทางตะวันตกของอเมริกา ได้มีเหล่าจอมเวทและการเชิญวีรชนมาอีกครั้งและสร้าง สงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ปลอม ขึ้นมาซึ่งไม่สมบูรณ์แบบเพราะขาดคลาสเซเบอร์ แต่ต่างคนต่างสู้เพื่อความเชื่อของตนเองในสงครามครั้งนี้ เนื้อหาถือว่าแยกจาก Fate ภาคอื่น กล่าวคือสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ครั้งที่ 3 (ช่วงปี 1930) ก็จะมาที่เหตุการณ์ในภาค Fate/strange Fake โดยไม่เกี่ยวกับ Fate ภาคอื่นโดยตรง ดูหนังออนไลน์

Fate Strange Fake Whispers Of Dawn (2023) มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์