ในช่วงราชวงศ์หนานซ่ง เส้าเสียและเหล่าสหายจากโรงเตี้ยมเฟยอวิ๋ช่วยแม่ทัพหลีเซี่ยนจง และเริ่มเดินทางไปสู่ทิศเหนือเพื่อยึดคืนภูเขาและแม่น้ำ อย่างไรก็ตาม รองแม่ทัพ เส้าหงหยวนนั้นอิจฉาจนสามารถทำลายเขาได้ ซึ่งนำไปสู่ความล้มเหลวของการสำรวจทางเหนือ ในที่สุดเส้าเสียและคนอื่น ๆ ก็จับ เส้าหงหยวนและช่วยให้ฝูงชนล่าถอยได้ทันเวลาเพื่อรอการกลับมาของเขา หนังใหม่

LONGXING NORTHERN EXPEDITION (2023) การเดินทางเมืองเหนือหลงซิ่ง