เมื่อทหารรับจ้างผู้กล้าหาญและชอบธรรมได้เริ่มปฏิบัติภารกิจในเกมการเมืองที่อันตรายระหว่างพระมหากษัตริย์ ในความพยายามที่จะปลดปล่อยอย่างกล้าหาญ เขาต่อสู้กลับด้วยกองทัพกบฏ ต่อสู้กับการทุจริต ความโลภ และการทรยศที่อาละวาดท่ามกลางบรรดาผู้ที่แสวงหาอำนาจที่ดุร้าย

MEDIEVAL (2022)