หนังฝรั่ง

DON’T WORRY DARLING (2022)

THREE THOUSAND YEARS OF LONGING (2022)

SAMARITAN ซามาริทัน (2022)

FORTRESS (2021)

MEDIEVAL (2022)

SOMEONE BORROWED (2022)

ผ้าผีบอก THE FABRIC (2022)

OBI-WAN KENOBI: A JEDI’S RETURN (2022)

PINOCCHIO พินอคคิโอ (2022)

BEAST สัตว์-ร้าย (2022)